2014 m. vasario 11 d., antradienis

Varnelis ir Dekartas

Analizuojant patį op meną, jo uždavinius ir tikslus, veikimo būdus ir metodus, savaime aiškiu ir akivaizdžiu regisi šios meninės krypties sąryšis su filosofiniu racionalizmu. Remiantis šiuo teiginiu Varnelio kūrybą neretai galima laikyti kuo tikriausia Dekarto mokslinių tyrimų ir metodologinių apmąstymų iliustracija.
Argumentuoti galima bendraisiais teiginiais, kaip pavyzdžiui, Dekarto fizikos empiriniais įsivaizdavimais, kad tįsumas iš principo yra neapibrėžtas, erdvė iš esmės – neribota. „Kadangi tįsumas yra erdviškas, erdvė, būdama daiktiškumo galimybe, tuo pačiu yra daiktiška realybė. Todėl pasaulis yra vienas ir vieningas, o materija yra tapati erdvei“ (R.Ozolas, „Renė Dekartas ir jo filosofija“, in R.Dekartas, Rinktiniai raštai, Vilnius, 1978, p. 15).
Argumentuoti galima ir konkretybėmis. Tam ypač tinkamu būtų Dekarto traktatas „Proto vadovavimo taisyklės“ (Regulae ad directionem ingenii, apie 1628 m.).
Varnelio darbus iliustruoti galima praktiškai kiekviena iš dvidešimt vienos taisyklės arba atvirkščiai – kiekviena iš tų taisyklių tiktų Varnelio optinių kompozicijų apibūdinimui.
Štai, kad ir IV taisyklė:
        Ieškant tiesos, yra būtinas metodas.
Labai iliustratyviai tai galima pakomentuoti ir taip: Varnelis taip pat turėjo savo darbo metodus, savo racionaliai pagrįstą ir argumentuotą metodiką, kuri vizualiai ypač aiškiai matoma kiekvieną struktūrinį elementą suformuojančio perėjimo iš šviesos į šešėlį, iš šviesesnio tono į tamsesnį slinktimi.
Kazys Varnelis, Penktas viršuje, 1976, akrilas, drobė, 171x152,5 cm
Toliau, tos pačios taisyklės komentare Dekartas aiškina, kad siekiant pažinimo, būtina pradėti nuo paprasčiausių ir lengviausių dalykų ir niekada nepereiti prie kitų tol, kol pastaruosiuose neliks nieko, ką dar galima gauti (R.Dekartas, p. 35).
Varnelio kūrybiniame procese taip pat galima matyti analogiškas transformacijas – savo op meno periodą jis pradėjo nuo struktūrine, spalvine, formato prasmėmis paprastesnių sprendimų, pamažu juos tobulindamas ir komplikuodamas.
Visame tame Dekarto taisyklių rinkinyje Varneliui ypač artima turėtų būti Dvyliktoji: „Pagaliau reikia panaudoti visas pagalbines intelekto, vaizduotės, pojūčių ir atminties priemones, tiek norint intuicija tiksliai suvokti paprastas tiesas ir tinkamai palyginti ieškomą dalyką su žinomu, kad tokiu būdu galima būtų jį rasti, tiek ir ieškant viena su kita lyginamų tiesų;...“. Nors pats filosofas komentuoja, kad santykis tarp mūsų, pažįstančių ir pačių pažintinų daiktų nėra vien analogija, tačiau bet kokiu atveju “bendroji juslė veikia kaip antspaudas, kuris fantazijoje, arba vaizduotėje, tarsi vaške įspaudžia tas figūras arba idėjas, kurias gauname iš išorinių pojūčių grynas ir bekūnes“ (R.Dekartas, p. 59). Ekskursą apie tai mąstytojas iliustruoja trimis brėžiniais, labai panašiais į Varnelio kompozicijas.
Kazys Varnelis, Aba, 1977, akrilas, drobė, 244x244 cm

Analogija yra dar nuostabesnė, turint omenyje tai, kad mokslininkas šiais brėžiniais dar bandė atskleisti, kaip paprasta geometrija galima perteikti spalvą. Varnelio tapyboje būtent santykis tarp grafinio prado - motyvo, ornamento, ir spalvos visuomet buvo labai svarbu.
Lygiai tokia pati vizualiai išraiškinga ir atitinkanti Varnelio opartinę dvasią yra XVIII TAISYKLĖ:
        Tam reikia keturių veiksmų: sudėties, atimties, daugybos ir dalybos... (p.91)
Čia taip pat net keliuose puslapiuose nubraižyta – kaip reikia skaidyti bei jungti, sudėti-atimti, dauginti ir dalinti. Panaši, tik daug paprastesnė diagrama iliustruoja Dekarto bičiulio Beeckmano 1628 metų spalio 27 dienos „Žurnalo“ įvadą, kuriame šis aiškina Dekarto taisyklių principus (Dennis L. Sepper, Descartes‘s Imagination: Proportion, Images, and the Activity of Thinking, Berkeley, 1996, p.107).

Kazys Varnelis, KDR-S, 1976, akrilas, drobė, 122x198 cm

Visa tai primena Varnelio darbus, ir ypač didžiuosius ir/ar ilguosius jo pano, kuriuose taip pat išvedant vienus dydžius iš kitų, aprėpti keturi pagrindiniai matematiniai veiksniai.
Galop – nereikia pamiršti, kad Dekartas yra ypatingai nusipelnęs optiniuose tyrinėjimuose. Op menui, natūralu, tai turėtų būti labai svarbu. Bet tai jau kita tema...